Projekt Demontáž systémov v kontrolovanom pásme – 2. časť, ktorý je financovaný z rozpočtu Európskej únie bude historicky po prvýkrát realizovaný prostredníctvom slovenskej inštitúcie.

Dňa 26. augusta 2019 bola podpísaná historicky prvá dodávateľská zmluva na realizáciu projektu vyraďovania jadrovej elektrárne  V1 financovaná z rozpočtu EÚ prostredníctvom slovenskej inštitúcie, a to Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ktorá vznikla ako alternatíva k medzinárodnému kanálu implementovaného Európskou Bankou pre obnovu a rozvoj.

       Podpísanie zmluvy je výsledkom dlhodobej snahy o prevzatie zodpovednosti za proces a ciele na národnej úrovni, odzrkadlením posilnenia dôvery EÚ v slovenské inštitúcie ako aj v schopnosť spoločnosti JAVYS, a. s.,  riadiť a implementovať  proces vyraďovania JE V1 samostatne, bez potreby nadnárodného dohľadu.

     Časť činností procesov vyraďovania JE V1, konkrétne demontáží systémov v kontrolovanom pásme sa bude vykonávať prostredníctvom vyššie uvedenej dodávateľskej zmluvy, ktorou sa realizuje Projekt D4.4C – Demontáž systémov v kontrolovanom pásme – 2.časť, podprojekt D4.4C.01, ktorú spoločnosť JAVYS, a. s., podpísala so spoločnosťou METROSTAV, a. s., víťaznou spoločnosťou procesu verejného obstarávania v hodnote 19,5 mil. €. Projekt je v tejto časti plne financovaný z rozpočtu EÚ, pričom SR sa prostredníctvom spoločnosti JAVYS, a. s., zaviazala spolufinancovať cca 3,5 mil. € na pokrytie súvzťažných prác a procesov.

      Projekt sa bude realizovať približne 5,5 roka a v týchto dňoch sa začínajú realizovať prípravné, licenčné a projektantské práce.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť