Spoločnosť JAVYS, a. s., cez víkend úspešne zrealizovala jednu z najzložitejších operácií projektu vyraďovania jadrovej elektrárne V1, prepravila vyše dvesto ton vážiacu tlakovú nádobu reaktora!

Jedna z najzložitejších operácií projektu (BIDSF D4.2) – transport tlakovej nádoby reaktora sa začala realizovať v sobotu 30. mája 2020 o 7:00 a skončila krátko po 13:00. V procese vyraďovania jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach je to významný míľnik. Operácii predchádzali mesiace príprav, technických rokovaní, projektovania, výroby manipulačných prostriedkov a schvaľovania potrebnej dokumentácie dozornými orgánmi,“ uviedol Ing. Tomáš Klein, člen predstavenstva a riaditeľ divízie vyraďovania V1 a PMU spoločnosti JAVYS, a. s.

Nádobu reaktora, ktorá so závesnými systémami vážila 204 ton, bolo potrebné prepraviť zo šachty reaktora 1. bloku do bazéna mokrej fragmentácie. Posledné prípravné činnosti boli vykonané v sobotu a o 9:45 začal samotný transport tlakovej nádoby reaktora prostredníctvom hlavného žeriavu v reaktorovej sále s nosnosťou 250 ton. Približne o 13:00 bola tlaková nádoba položená na pripravenú plošinu v bazéne pracoviska mokrej fragmentácie a transport bol úspešne ukončený. Realizáciou tejto náročnej operácie bol dosiahnutý významný míľnik nielen projektu D4.2, ale celého procesu vyraďovania JE V1.

Realizáciu jedného z kľúčových projektov vyraďovania JE V1 - BIDSF D4.2 Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu začala spoločnosť JAVYS, a. s., realizovať koncom roka 2017 v spolupráci s konzorciom spoločností Westinghouse Španielsko, Westinghouse Švédsko a VUJE. „Jednou z hlavných úloh projektu je demontáž a fragmentácia tlakových nádob reaktorov a vnútorných častí reaktorov, t. z. najaktívnejších častí elektrárne, ktorých rádioaktivita predstavuje takmer 100 % celkovej rádioaktivity elektrárne,“ uviedol riaditeľ divízie vyraďovania V1 a PMU, Tomáš Klein.

V období rokov 2018 a 2019 spoločnosť JAVYS, a. s., absolvovala náročný proces prípravy a schvaľovania projektovej dokumentácie, získanie povolení na výstavbu pracovísk na fragmentáciu aktivovaných zariadení a schválenie dokumentácie dôležitej z pohľadu jadrovej a radiačnej bezpečnosti. Po skončení výstavby bazénov na fragmentáciu tlakových nádob reaktorov a vnútorných častí reaktorov a ich úspešnej kolaudácii začala realizácia transportov týchto aktivovaných zariadení do novovybudovaných bazénov fragmentačných pracovísk.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnym rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa 

 

< Späť