Spoločnosť JAVYS, a. s., v prvom polroku 2020 v rámci vyraďovacieho procesu jadrových elektrární A1 a V1 zhodnotila viac ako 3 600 ton druhotných surovín z vyraďovaného materiálu.

V rámci vyraďovacieho procesu jadrových elektrární A1 a V1 vrátila spoločnosť JAVYS, a. s., v prvom polroku 2020 do recyklačného procesu  3 659 ton druhotných surovín. Z celkového objemu tvorila najväčší objem druhotných surovín kovová výstuž betónových konštrukcií, a to až 2 560 ton. Druhou surovinou s najväčším objemom, ktorá putovala do recyklačného procesu  bola nehrdzavejúca oceľ v objeme 123,74 tony. Zhodnocovanie čo najväčšieho množstva materiálov, minimalizácia tvorby odpadov a ochrana životného prostredia patria medzi hlavné ciele spoločnosti JAVYS, a. s.  Finančné prostriedky, ktoré spoločnosť JAVYS, a. s., recyklačným procesom získava sa opätovne investujú do procesu vyraďovania jadrových zariadení, čím dochádza k úspore finančných prostriedkov z Národného jadrového fondu (NJF), resp. štátneho rozpočtu SR.

Prehľad materiálov odovzdaných na recykláciu a ich objemov v prvom polroku 2020

ROK 2020

Železný šrot

(železo)

Nehrdzavejúca oceľ

Meď

Železná výstuž betónových konštrukcií

Hliník

Spolu

(ton)

 

SPOLU (t)

 

956

 

122,74

 

17,06

 

2 560

 

0,61

 

3656,41

 

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa 

 

 

< Späť