Spoločnosť JAVYS, a. s., včera kontrolovali zahraniční inšpektori z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a EURATOM-u, nedostatky nenašli.

Spoločnosť JAVYS, a. s., je pod neustálym drobnohľadom dozorných orgánov, včera sa inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) so sídlom vo Viedni a EURATOM-u zamerali na Medzisklad vyhoretého jadrového paliva, konkrétne na oblasť evidencie jadrových materiálov. Nedostatky nenašli. 

Spoločnosť JAVYS, a. s., a dodržiavanie jadrovej bezpečnosti pravidelne kontrolujú dozorné orgány, ale aj medzinárodné inštitúcie. Napríklad v prvom polroku 2020 bolo urobených (napriek náročnému obdobiu počas pandémie COVID 19 a s tým súvisiacimi mimoriadnymi hygienickými a personálnymi opatreniami) 16 inšpekcií.

Včera sa inšpektori MAAE a EURATOM-u v rámci vopred nahlásenej inšpekcie zamerali na evidenciu jadrových materiálov, ktorá je pod prísnym medzinárodným dozorom. V rámci kontroly si vyžiadali prevádzkové a evidenčné záznamy s podrobnými údajmi o jadrových materiáloch a ďalšiu súvisiacu dokumentáciu. 
Inšpektori nenašli v dokumentácii ani na mieste žiadne nedostatky.

Výsledky inšpekcie tak potvrdzujú, že všetky jadrové zariadenia, ktoré spoločnosť JAVYS, a. s., prevádzkuje spĺňajú stanovené požiadavky, dôsledné dodržiavanie legislatívy Slovenskej republiky, medzinárodnej legislatívy a dozorných orgánov pre jadrovú bezpečnosť.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť