JAVYS, a. s., v roku 2020 zabezpečila päť zásahov rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu (RMNP). Najťažší kus vážil 83 kilogramov, nachádzal sa vo vagóne so železným šrotom vo Vajnoroch.

Spoločnosť JAVYS, a. s., je oprávnenou organizáciou na nakladanie a manipuláciu s opustenými žiaričmi, rádioaktívnymi odpadmi neznámeho pôvodu, nepoužívanými žiaričmi a rádioaktívnymi materiálmi. Ich dohľadaním, spracovaním, uskladnením a inými súvisiacimi činnosťami chráni životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

Záchyty RMNP sa realizujú v súčinnosti so zložkami Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva dopravy a výstavby a Ministerstva vnútra SR. Spoločnosť JAVYS zabezpečuje dohľadanie, identifikáciu a zdokumentovanie RMNP na mieste nahláseného výskytu. Zvyčajne sa nachádzajú v zberných surovinách alebo u spracovateľov železného šrotu. Po ich identifikácii a zdokumentovaní sa RMNP prepravia na ďalšie nakladanie do Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti. Materiály, ktoré spĺňajú limity pre uloženie v Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) sa priebežne spracovávajú a upravujú do bezpečnej formy do vláknobetónových kontajnerov a následne sú prepravené do RÚ RAO na ich uloženie, čím je zabezpečené ich definitívne odizolovanie od životného prostredia.

V prípade záchytov v roku 2020 išlo prevažne o rôzne súčiastky poľnohospodárskej techniky a ciferníky starších meracích prístrojov.

 
   Rok         Počet záchytov   
2020 5
2019 8
2018 14
2017 17
2016 9
2015 14
2014 12
2013 32
2012 33
     Prehľad počtu prípadov RMNP    
v období 2012 - 2020
 
Neustále klesajúci počet záchytov je dôkazom postupného čistenia územia Slovenska a životného prostredia od nežiadúcich, voľne sa vyskytujúcich rádioaktívnych materiálov.
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi  odpadmi,  vyhoreným  jadrovým  palivom,  inštitucionálnym  rádioaktívnymi  odpadmi  a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť