Javys, a.s.

Technické parametre FS KRAO

Bitúmenačná linka 
Prevádzka kontinuálna – kampaňovitá
Výhrevná teplota odparky 130 °C
Typ odparky filmová rotorová
Bitúmen AP - 80
Pomer solí a bitúmenu 30–50 HM %
Hustota produktu 1,15–1,25 g.cm-3
   
Koncentrácia 
Typ zariadenia prietokové
Prevádzka kontinuálna – kampaňovitá
Výhrevné médium para, p = 0,4 MPa
Výhrevná teplota 130 °C
Teplovýmenná plocha 4,8 m2
   
Cementácia 
Prevádzka diskontinuálna
Objem VBK 2,9 m3
Výkon 1 VBK za zmenu
   
detail
detail