Javys, a.s.

Technické parametre reaktora typu KS 150

Primárny okruh:  
typ reaktora KS 150
tepelný výkon reaktora 560 MWt
palivo prírodný urán
množstvo paliva 24 600 kg
moderátor D2O
množstvo moderátora 57 200 kg
počet technologických kanálov 148 ks
počet regulačných orgánov 40 ks
chladivo CO2
teplota chladiva na vstupe / výstupe 112 / 426 °C
tlak chladiva na vstupe / výstupe 6,5 / 5,5 MPa
prietok chladiva 1 576 kg/s
rýchlosť chladiva v kanále max. 60 m/s

 

Sekundárny okruh:  
počet parogenerátorov 6 ks
teplota napájacej vody PG 97 °C
teplota výstupnej pary 410 °C
tlak pary 5,3 MPa
množstvo vyrobenej pary v 1 PG 86 t/hod.
počet a výkon generátorov 3 × 50 MWe
detail
detail