Javys, a.s.

Základné technické parametre MSVP

Maximálna projektová skladovacia kapacita 14 112 kusov VJP
Spôsob skladovania paliva v zásobníkoch typu KZ-48 a T-13
Maximálny počet kaziet v zásobníku 48, resp. 30 palivových kaziet
Skladovacie médium bazénov demineralizovaná voda
Maximálny tepelný výkon skladovaného vyhoretého jadrového paliva 1 990 kW
Maximálna prevádzková teplota vody v bazéne 50 °C
detail
detail