Javys, a.s.

Voľné pracovné miesta

V spoločnosti JAVYS, a. s., nie je momentálne vypísané žiadne výberové konanie na obsadenie voľnej pracovnej pozície.
 

Ochrana osobných údajov – získanie súhlasu s vedením Vašej žiadosti v databáze uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti JAVYS, a.s.
Ak máte záujem, aby sme Vás zaradili do našej databázy uchádzačov o zamestnanie a v prípade, ak by sa nám objavila pracovná pozícia, na ktorú by ste boli vhodný kandidát, mohli by sme Vás priamo kontaktovať, je potrebné aby ste nám udelili z dôvodu ochrany osobných údajov Váš súhlas.

Súhlas nám udelíte tak, že:
1. súčasne s Vašou žiadosťou o aktuálnu pracovnú pozíciu, nám zašlete samostatný súhlas s nižšie uvedeným textom, alebo
2. na emailovú adresu zamestnanie@javys.sk zašlete svoju žiadosť a pripojíte k nej text súhlas o zaradenie do databázy uchádzačov o zamestnanie v JAVYS, a. s.

Z databázy uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti JAVYS, a. s., sa môžete kedykoľvek odhlásiť zaslaním e-mailu na zamestnanie@javys.sk alebo na adresu spoločnosti JAVYS, a. s., a do predmetu e-mailu/listu uviesť „Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely vedenia mojej žiadosti o prácu v databáze uchádzačov o zamestnanie“. Súhlas nám udeľujete na dobu jedného (1) roka, odo dňa odoslania Vašej žiadosti, po uplynutí tejto lehoty bude Vaša žiadosť z databázy vymazaná. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov v spoločnosti JAVYS, a. s., nájdete na www.javys.sk/gdpr. V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na info@javys.sk.


Príklad textu súhlasu
(v prípade emailovej žiadosti prosíme o skopírovanie textu do tela emailu a samostatné doplnenie Vašich kontaktných údajov, v prípade listinnej žiadosti prosíme o skopírovanie textu, doplnenie kontaktných údajov a vlastnoručný podpis):

Meno, Priezvisko:

Bydlisko:

Telefónny kontakt, emailová adresa:

Súhlasím, aby ma spoločnosť JAVYS, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, IČO: 35 946 024 ako prevádzkovateľ databázy uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti JAVYS, a. s., zaradila do tej databázy. Spoločnosť JAVYS, a. s., je oprávnená spracúvať moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, kontaktné údaje (adresa pobytu, korešpondenčná adresa, emailová adresa a telefónne číslo) a údaje uvedené v životopise. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na jeden (1) rok odo dňa odoslania tohto súhlasu. Nesúhlasím, aby boli moje osobné údaje poskytované tretím stranám alebo prenášané do tretích krajín.

Dátum:

Podpis: 

 

 

detail
detail