Javys, a.s.

Technické parametre RÚ RAO

Rozloha RÚ RAO 11,2 ha
Rozmery boxu 17,4 × 5,4 × 5,5 m
Počet úložných boxov v rade  20
Úložná kapacita boxu 90 VBK
Aktuálny počet radov 6
Celkový uvažovaný počet dvojradov 7,5
Aktuálny počet úložných boxov 120
Celkový uvažovaný počet boxov 300
Aktuálna úložná kapacita RÚ RAO 10 800 VBK
Celková uvažovaná kapacita RÚ RAO 27 000 VBK
Objem kontajnera 3 m3 RAO
Aktuálny úžitkový objem úložiska 33 480 m3

 

detail
detail