Javys, a.s.

Technické parametre RÚ RAO

Rozloha RÚ RAO 11,2 ha
Rozmery boxu 17,4 × 5,4 × 5,5 m
Počet úložných boxov v rade  20
Úložná kapacita boxu 90 VBK
Aktuálny počet radov 4
Celkový uvažovaný počet dvojradov 7,5
Aktuálny počet úložných boxov 80
Celkový uvažovaný počet boxov 300
Aktuálna úložná kapacita RÚ RAO 7 200 VBK
Celková uvažovaná kapacita RÚ RAO 27 000 VBK
Objem kontajnera 3 m3 RAO
Aktuálny úžitkový objem úložiska 21 600 m3
detail
detail