Javys, a.s.

Aktuálne projekty

Všetky projekty

Filtrovanie

Skupina projektov:

A – projekty ukončovania prevádzky JE V1
B – projekty prípravy dokumentácie vyraďovania JE V1
C – projekty manažmentu rádioaktívnych odpadov
D – projekty vyraďovania JE V1

Stav projektu:
Označenie projektu
Označenie Názov projektu Stav projektu
A5-A3 Optimalizácia elektrickej schémy Ukončený
A5-B1 Zmena systému dodávky tepla a pary Ukončený
A5-B2 Spoľahlivá dodávka tepla a pary: rekonštrukcia pomocnej kotolne v lokalite Bohunice Ukončený
A5-C Modifikácia systémov chladiacej a technickej vody a systému surovej vody Ukončený
A5-D Modifikácia zabezpečovania dodávok dôležitých prevádzkových médií Ukončený
A5-E Nakladanie s vyhoretým palivom Ukončený
A5-F Skladovacie zásobníky vyhoreného jadrového paliva (VJP) Ukončený
A6/B8 Administratívna budova PMU a informačné centrum vyraďovania JE V1 Ukončený
A7.1 Systém zaistenia a odpojenia Ukončený
A7.2 Plán definitívneho zaistenia a odpojenia JE V1 (2. Etapa) (TAG OUT systémov) Ukončený
B6.1 Koncepčný plán vyraďovania JE V1 Ukončený
B6.2 Správa o hodnotení vplyvu vyraďovania JE V1 na životné prostredie Ukončený
B6.3 Plán prvej etapy vyraďovania JE V1 a ďalšia dokumentácia Ukončený
B6.4 Databáza vyraďovania Ukončený
B6.4A Databáza vyraďovania – technologický upgrade Ukončený
B6.5 Plán druhej etapy vyraďovania JE V1 a povoľovacia dokumentácia Ukončený
B6.6A Podporné prieskumy vyraďovania V realizácii
B6.7 Správa o hodnotení vplyvu II. etapy vyraďovania JE V1 na životné prostredie Ukončený
B7.2 Školenie personálu pre účely vyraďovania JE V1 – 1. Etapa Ukončený
C10 Uvoľňovanie materiálov z vyraďovania Ukončený
detail
detail