Javys, a.s.

Aktuality, Tlačové správy, Napísali o nás

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10   » 32

Radiačná ochrana v roku 2022

Na pracoviskách spoločnosti JAVYS sa v roku 2022 nevyskytla žiadna radiačná nehoda, ani radiačná ...

JAVYS zaplatila najvyššie dane z príjmov a získala za to ocenenie MERKÚR 2022!

Finančná správa ocenila najväčš&iacu ...

Spoločnosť JAVYS zrealizovala v roku 2022 na území Slovenska deväť záchytov rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu a desať odberov historických rádioaktívnych materiálov.

JAVYS U nás 4/2022

Spoločnosť JAVYS uskutočnila v roku 2022 päť prepráv vyhoretého jadrového paliva a zabezpečovala päť prepráv čerstvého jadrového paliva.

Spoločnosť JAVYS, a. s., bola pod dohľadom dozorných orgánov a medzinárodných inštitúcií aj v roku 2022

Spoločnosť JAVYS v roku 2022 zhodnotila takmer 2 000 ton kovových odpadov.

V rámci vyraďovacieho procesu jadrových elektr&a ...

Spoločnosť JAVYS prevzala ďalších 170 kilogramov inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu

Špecialisti spoločnosti JAVYS zrealizovali dnes, 13. ...

Stanovisko spoločnosti JAVYS k pracovnému úrazu zamestnanca dodávateľa s povrchovou kontamináciou.

Spoločnosť JAVYS prevzala z Národného ústavu detských chorôb v Bratislave inštitucionálny rádioaktívny odpad

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10   » 32
detail
detail