Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Čerpadlo

Čerpadlo je stroj na prepravu kvapalín a ďalších materiálov v tekutom stave (napr. betónu).
Čerpadlá sa rozdeľujú na:

hydrodynamické odstredivé, axiálne, obvodové, labyrintové, kombinované,
hydrostatické
rotačné (zubové, vretenové a ďalšie), s kmitavým pohybom (piestové, membránové a ďalšie), s iným pohybom,
ostatné prúdové, plynotlakové, elektromagnetické.
detail
detail