Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Zaistené napájanie

Zaisteným napájaním určitým médiom (elektrickou energiou, vodou a pod.) nazývame napájanie zabezpečené pri každom prevádzkovom ale aj havarijnom stave zariadenia. Zabezpečeným napájaním sa vybavujú najmä spotrebiče dôležité pre bezpečnosť (jadrovú, požiarnu, klasickú) daného zariadenia.

Tak napríklad v našich jadrových elektrárňach s reaktormi VVER 440 sú tri samostatné systémy na zaistené napájanie bezpečnostne dôležitých zariadení. Každý z týchto systémov dokáže sám o sebe zabezpečiť po dostatočne dlhý čas napájanie bezpečnostne dôležitých zariadení, t. j. zariadení nevyhnutných na zachovanie jadrovej a radiačnej bezpečnosti.

detail
detail