Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Jadrová elektráreň

Je elektráreň, v ktorej sú zdrojom tepla jadrové reakcie prebiehajúce v reaktore. Jadrová elektráreň býva často označovaná podľa typu reaktora (napr. výraz „jadrová elektráreň VVER“ znamená, že v jadrovej elektrárni sú reaktory typu VVER).

Odkazy: Jadrové elektrárne vo svete.
Najväčšie jadrové elektrárne na svete.
Podiel typov elektrární na svetovej produkcii elektrickej energie
Označenie jednotlivých typov reaktorov.
Prehľad výroby elektriny spálením 1 kg fosílnych a jadrových palív.
Emisie znečisťujúcich látok pri prevádzke elektrární.

 

Schéma s reaktorom VVER 440Schéma s reaktorom
VVER 440

Interaktívna schéma

Jadrová elektráreň A1Jadrová elektráreň A1
Interaktívna schéma

detail
detail