Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Jadrové palivo

Za jadrové označujeme palivo, v ktorom sa jadrovými reakciami premieňa časť jadrovej energie na teplo. V súčasnej dobe sa v energetike využíva typ jadrovej reakcie – štiepenie jadier ťažkých prvkov (napr. uránu). Pre budúcnosť sa zdá byť perspektívnym energetické využitie termojadrovej reakcie (syntéza ľahkých jadier).

Podľa stupňa obohatenia izotopom U 235 rozdeľujeme urán na: 

  • ochudobnený (menej ako 0,71 % – odpad z obohacovacieho procesu),
  • prírodný (0,71 %), 
  • slabo obohatený (1 – 5 %), 
  • stredne obohatený (5 – 20 %), 
  • silne obohatený (20 a viac %). 

Energetický výťažok je nasledujúci: 

  • prírodný urán – 0,69 TJ/kg, 
  • slabo obohatený – 3 až 8,5 TJ/kg, 
  • palivo množivých reaktorov – až 52 TJ/kg.
     
Odkazy: Prehľad výroby elektriny spálením 1 kg fosílnych a jadrových palív.
detail
detail