Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Jadrové elektrárne vo svete 2003 (* čistý výkon)

Podiel jadrových elektrární na výrobe elektrickej energie v roku 2002.

Štát

Reaktory v prevádzke Reaktory vo výstavbe
Počet MWe* Počet MWe*
Argentína 2 935 1 692
Arménsko 1 376
Belgicko 7 5 760
Brazília 1 1 901
Bulharsko 4 2 722
Kanada 16 11 323
Čína 8 5 983 3 2 610
Česká republika 6 3 468
Kórejská ľudovodemokratická republika 1 1 040
Fínsko 4 2 656
Francúzsko 59 63 073
Nemecko 19 21 283
Maďarsko 4 1 755
India 14 2 503 8 3 622
Irán 2 2 111
Japonsko 54 44 287 3 3 696
Kazachstan 1 70
Kórejská republika 18 14 890 2 1 920
Litva 2 2 370
Mexiko 2 1 360
Holandsko 1 450
Pakistan 2 425
Rumunsko 1 655 1 655
Rusko 30 20 793 3 2 825
Slovensko 6 2 408 2 776
Slovinsko 1 676
JAR 2 1 800
Španielsko 9 7 574
Švédsko 11 9 432
Švajčiarsko 5 3 200
Tchaj-wan 6 4 884 2 2 700
Ukrajina 13 11 207 4 3 800
Veľká Británia 27 12 052
USA 104 98 230
CELKOM 440 360 431 32 26 447

Zdroj: PRIS databáza 2003  (www.iaea.org)

detail
detail