Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Jadrová elektráreň Mochovce

Jadrová elektráreň Mochovce sa nachádza na juhozápade Slovenska neďaleko mesta Levice. S jej výstavbou sa začalo roku 1982. V roku 1988 bolo rozhodnuté o zmene pôvodného systému riadenia a kontroly, čo si vyžiadalo predĺženie výstavby, ktorá bola roku 1991 z finančných dôvodov pozastavená. Oživenie výstavby nastalo až roku 1995 a v súčasnej dobe sú prvé dva bloky v prevádzke (1998, 1999) a ďalšie dva bloky sú v rôznom štádiu rozostavanosti. V každom bloku je nainštalovaný reaktor VVER 440 (novší typ V 213) a v celej elektrárni sa realizoval celý rad bezpečnostných vylepšení. Vďaka výsledkom úzkej spolupráce českých, slovenských, ruských a západných firiem je táto elektráreň považovaná za jednu z najmodernejších a najdokonalejších svojho druhu.

Generálnym projektantom je Energoprojekt Praha, generálnym dodávateľom technologickej časti je Škoda Praha, dodávateľom stavebnej časti je Hydrostav Bratislava, bezpečnostné vylepšenia realizuje EUCOM (konzorcium Siemens – Framatome), Škoda Praha a Atomenergoexport. Po akvizícií majoritného podielu akcií vlastníka a prevádzkovateľa elektrárne – elektrárenskej spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. talianskou spoločnosťou ENEL bolo rozhodnuté o dostavbe 3. a 4. bloku. Dokončenie výstavby 3. a 4. bloku AE Mochovce predstavuje podľa štúdie najnižších nákladov spracovanou SE, a.s. ekonomicky najvýhodnejšiu variantu zabezpečenia elektrickej energie pre pokrývanie spotreby na Slovensku v budúcnosti.

Odkazy: Jadrové elektrárne vo svete.
detail
detail