Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

VVER

Reaktor typu VVER (Vodo-Vodný Energetický Reaktor) je tlakovodný reaktor sovietskej konštrukcie moderovaný a chladený obyčajnou vodou pod pomerne vysokým tlakom. Palivom je nízko obohatený urán vo forme dioxidu uránu. Existujúce vyhotovenia sa líšia výkonom (VVER 440: výkon 440 MW elektrických, VVER 1000: výkon 1 000 MW elektrických). Reaktory VVER 440 sú prevádzkované v jadrových elektrárňach Jaslovské Bohunice a Mochovce.

 

Schéma s reaktorom VVER 440
Schéma s reaktorom
VVER 440

Interaktívna schéma
Rez reaktorom VVER 440
Rez reaktorom
VVER 440

Interaktívna schéma
3D model reaktora typu VVER 440
Reaktor typu
VVER 440

3D animácia

 

Reaktorová sála
360° – panoramatické fotografie

Reaktorová sála

QuickTime
nižšia kvalita / 1,55 MB
vyššia kvalita / 7,99 MB

Java
nižšia kvalita / 1,27 MB
vyššia kvalita / 6,79 MB

detail
detail