Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Výhrevňa

Výhrevňa je energetické zariadenie určené na dodávku tepla vo forme pary, horúcej alebo teplej vody bez predchádzajúceho využitia na výrobu elektrickej energie. V súčasnosti prevažujú výhrevne vykurované zemným plynom. Zemný plyn sa do Slovenskej republiky dováža a jeho cena nepochybne porastie. Využitie iba na vykurovane je nehospodárne a v budúcnosti by sa malo nahradiť kogeneračnou výrobou tepla v spalinovom kotle a produkciou elektrickej energie v spaľovacej plynovej turbíne (pozri heslo Tepláreň).

detail
detail