Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Kogenerácia

Kogenerácia je kombinovaný proces výroby elektrickej energie a využiteľného tepla, často prebieha v paroplynových zariadeniach. Kogeneračná jednotka spaľujúca zemný plyn sa skladá zo spaľovacej plynovej turbíny, spalinového kotla a z parného turbostroja. Teplo s nízkou teplotou sa využíva na ohrev úžitkovej vody a na kúrenie.  

Účinnosť využitia energie plynu – porovnanie.

Kondenzačná elektráreň: 38 %
Elektráreň s paroplynovým cyklom: 50 %
Kogeneračná elektráreň s paroplynovým cyklom: až 92 %
detail
detail