Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Kondenzátor

Tepelný výmenník, v ktorom na rúrkach s pretekajúcou chladiacou vodou kondenzuje para, privádzaná do kondenzátora z posledného stupňa parnej turbíny. Kondenzačné teplo sa odvádza chladiacou vodou do chladiacej veže, alebo v prípade prietočného chladenia do vodného toku.

Tlak v kondenzátore: 5 kPa
Zodpovedajúca teplota nasýtenia: 34 °C
Objemový prietok chladiacej vody: 9 m3/s
Ohriatie chladiacej vody: 10 °C
detail
detail