Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Komín

Komín slúži na odvádzanie spalín do ovzdušia. Je to vysoký vertikálny dutý valec, odvádzajúci spaliny, ktoré vznikajú pri spaľovaní paliva. Na základe rozdielu hustoty okolitého vzduchu a hustoty ohriatych spalín vzniká vztlak, ktorý spolu s účinkom spalinového ventilátora spôsobuje prúdenie spalín do ovzdušia. 

Výška: 60 až 300 m
Teplota spalín pri vstupe do komína: 140 °C
Objem spalín bloku 200 MW: 1 milión m3/h
detail
detail