Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Spaliny

Pod spalinami rozumieme splodiny horenia. Tými sú v pevnom skupenstve škvara, troska, popolček, sadze. V plynnom skupenstve (výfukové plyny) ide o oxid uhličitý, siričitý, uhoľnatý, dusík (pozri heslá Oxidy dusíka, Oxidy síry, Oxidy uhlíka) vodná para a neoxidované vzácne plyny nachádzajúce sa v spaľovacom vzduchu: argón, kryptón, xenón.

detail
detail