Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Štiepna reakcia

Štiepna reakcia je jadrovo-fyzikálny proces, pri ktorom sa pôvodné jadro rozdelí a vznikajú dve a viac ľahších častíc (jadrá atómu, neutróny) a uvoľní sa energia. Rozštiepiť v jadrovom reaktore sa dajú len niektoré ťažké jadrá atómov, napr. jadrá uránu a plutónia, ktoré pri štiepení sa rozpadnú spravidla na dve jadrá ľahších prvkov a uvoľnia sa aj dva až tri neutróny.

 

Reťazová štiepna reakcia
Reťazová štiepna
reakcia

3D animácia
Reťazová štiepna reakcia k>1
Reťazová štiepna
reakcia k>1

3D animácia
Reťazová štiepna reakcia k=1
Reťazová štiepna
reakcia k=1

3D animácia
Reťazová štiepna reakcia k<1
Reťazová štiepna
reakcia k<1

3D animácia
detail
detail