Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Synchrónny kompenzátor

Synchrónny kompenzátor je synchrónny točivý elektrický stroj pracujúci ako elektrický motor naprázdno t.j. bez zaťaženia. Podľa nastaveného budenia dodáva do siete jalový výkon. Používa sa na riadenie napätia a kompenzáciu účinníka v sieti.

detail
detail