Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Špičkové elektrárne

Špičkové elektrárne pracujú v čase najväčšej spotreby elektrickej energie (v špičke). Veľmi vhodné sú vodné elektrárne s možnosťou akumulácie vody vo veľkej nádrži nad priehradou, či prečerpávacie vodné elektrárne (umelá akumulácia).
   

detail
detail