Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Spalinový kanál

Kanál na odvod spalín z ohniska valcového parného kotla do komína. V moderných kotloch odvádza spaliny z posledného ťahu kotla do systému čistenia spalín a odtiaľ do komína.

detail
detail