Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Strojovňa

Ako strojovňu obvykle označujeme časť elektrárne, v ktorej sa nachádza turbína s príslušenstvom.

 

Strojovňa
360° – panoramatické fotografie

Strojovňa

QuickTime
nižšia kvalita / 1,57 MB
vyššia kvalita / 7,69 MB

Java
nižšia kvalita / 1,25 MB
vyššia kvalita / 6,52 MB

 

Strojovňa
360° – panoramatické fotografie

Strojovňa

QuickTime
nižšia kvalita / 1,58 MB
vyššia kvalita / 7,80 MB

Java
nižšia kvalita / 1,25 MB
vyššia kvalita / 6,55 MB

detail
detail