Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Skleníkový efekt

V dôsledku nahromadenia tzv. skleníkových plynov (freóny, oxid uhličitý) v atmosfére Zeme dochádza ku skleníkovému efektu. Jeho podstata je v tom, že atmosféra slnečné žiarenie prepúšťa, ale dlhovlnné tepelné žiarenie emitované z povrchu Zeme smerom do vesmíru prechádza atmosférou len v obmedzenej miere a odráža sa späť. V dôsledku toho dochádza k postupnému, tzv. globálnemu otepľovaniu klímy.

detail
detail