Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Škvara

Škvara je natavený tuhý zvyšok spaľovania kusového uhlia. Okrem popola obsahuje aj nespálené zvyšky horľavej zložky uhlia. Škvara sa spolu s popolom musí odstrániť z roštu spaľovacieho zariadenia a odviezť na skládku. Možno ju použiť v stavebníctve (škvarobetón), v zime na posyp šmykľavej vozovky, a i. 

detail
detail