Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Sadzby elektrickej energie

Sadzby elektrickej energie sú ceny, ktoré sa platia za jej odber. Sadzba elektrickej energie nie je jednotná, ale sa líši od druhu odberu (veľkoodber, maloodber), času odberu (zvýhodnená nočná sadzba) a celého radu ďalších faktorov a parametrov.   

detail
detail