Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Spaľovací priestor

Priestor, v ktorom sa spaľuje palivo, niekedy sa hovorí aj o spaľovacej komore. Spaľovací priestor na spaľovanie uhlia je najmä v univerzálnych kotloch konštrukčne veľmi náročný. Spaľovací priestor musí byť riešený tak, aby v ňom dochádzalo k dokonalému spaľovaniu paliva. V praxi sa používajú palivá všetkých troch skupenstiev (pevné palivá, vykurovacia nafta, zemný plyn i svietiplyn). Základnou podmienkou dokonalého spaľovania tuhého paliva je roštová časť, ktorá umožňuje stabilný priebeh spaľovacieho procesu a dosiahnutie teploty umožňujúcej dokonalé vyhorenie vznikajúcich spalín. Plynné, kvapalné aj práškové palivá sa do spaľovacieho priestoru privádzajú horákmi a spaľovanie sa uskutočňuje vo vznose pri dokonalo premiešaní paliva so spaľovacím vzduchom.

detail
detail