Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Synchrónny alternátor

Synchrónny alternátor je elektrický strojgenerátor, ktorý mení mechanickú energiu na energiu elektrickú využitím točivého magnetického poľa. Alternátor je zdrojom striedavého prúdu a napätia. Ak turbína alebo iný pohon otáča rotorom a v jeho budiacom vinutí prechádza jednosmerný prúd, vzniká točivé magnetické pole, ktoré v trojfázovom vinutí statora vyvolá (indukuje) trojfázové striedavé napätie. Druhé točivé magnetické pole vyvolá striedavý prúd, ktorý začne prechádzať trojfázovým vinutím statora pri pripojení alternátora k spotrebiču. Stroj sa nazýva synchrónny, pretože obe točivé magnetické polia sa otáčajú s rovnakými otáčkami (t. j. synchrónne). Trojfázové synchrónne alternátory sú v súčasnosti hlavným zdrojom elektrickej energie vyrábanej v elektrárňach. 

Konštrukcia:
V statore alternátora, ktorý sa podobá dutému valcu, je magnetický obvod zložený z plechov. Na vnútornom obvode plechov sú drážky s medenými vodičmi, ktoré vytvárajú trojfázové vinutie. Začiatky vinutia sú pripojené na svorky alternátora, odkiaľ sa striedavý elektrický prúd odoberá a vedie sa do rozvodne a ďalej k spotrebiteľom. Podľa konštrukcie rotora sa synchrónne stroje delia na stroje s vystupujúcimi pólmi a hladkým rotorom. Hladký rotor sa používa pri turboalternátoroch, pretože pri otáčkach 3 000 ot./min. odstredivé sily sú veľmi veľké. Rotor je vyrobený z jedného kusa ocele a má tvar hladkého valca s pozdĺžnymi drážkami po obvode, v ktorých je uložené budiace vinutie napájané jednosmerným prúdom. V hydroalternátoroch sa používa rotor s vystupujúcimi pólmi lebo je to pomalobežný stroj. Možno v ňom využiť krátky rotor s veľkým priemerom.

detail
detail