Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Skrat

Je vodivé spojenie medzi jednotlivými fázami elektrizačnej sústavy, príp. medzi niektorou fázou a zemou v sústave s uzemneným uzlom.

detail
detail