Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Supravodivý indukčný akumulátor

Supravodivý indukčný akumulátor je zariadenie, ktoré umožňuje uchovať elektrickú energiu vďaka bezstratovému prenosu elektrického prúdu v supravodivých kábloch. 

Prvé malé supravodivé akumulátory UPS (Uninterruptible Power Supplies) z USA pracujú so supravodivou cievkou, ponorenou do kvapalného hélia, ktorá sa napája cez usmerňovač. V nej prúd cirkuluje s malou stratou 0,3 kWh za 24 hodín. Akumulátor je schopný reagovať v priebehu 0,2 mikrosekundy na hlbší pokles napätia siete a je schopný počas tzv. preklenovacieho času dodávať výkon okolo 1 MW. Väčší supravodivý akumulátor SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage) s kapacitou 800 Wh stabilizuje spojovacie vedenie spoločnosti Bonneville Power v Oregone (USA). Vydržal niekoľko miliónov cyklov nabíjania – a vybíjania, pričom čas nabíjania aj vybíjania je extrémne krátky a účinnosť lepšia ako 95 %. Existujú štúdie energetických supravodivých akumulátorov s kapacitou až 4 000 MW. Tieto akumulátory majú mať podobu prstenca, v ktorom je v kvapalnom héliu ponorená slučka z hrubého medeného vodiča. Straty so započítaním príkonu kryogénnej stanice udržiavajúcej hélium na teplote pod mínus 269 °C majú byť menšie ako 1 %.

detail
detail