Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Sekundárna energia

Sekundárnou nazývame energiu v takej forme, do ktorej možno pretransformovať primárnu energiu, aby sa mohla distribuovať a u spotrebiteľov používať (napr.: elektrická energia, tepelná energia, benzín atď.).

detail
detail