Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Spotreba elektrickej energie

Spotreba elektrickej energie celosvetovo trvalo rastie. Mnohoúčelovým využívaním elektrickej energie vo všetkých sektoroch (elektrické spotrebiče, osvetľovanie, elektronika, výroba, kúrenie atď.) jej podiel na celkovej spotrebe energie vo svete trvalo rastie a tvorí asi 15 % oproti 10 % v roku 1970. Spotreba elektrickej energie je rozdelená vo svete veľmi nerovnomerne a kolíše v závislosti od regiónu. Krajiny OECD, ktoré tvoria asi 16 % svetovej populácie, spotrebujú približne 60 % svetovej výroby elektrickej energie.

Svetový priemer spotreby elektrickej energie na 1 obyvateľa je približne 2 300 kWh, ale v USA je to 12 300 kWh, v krajinách Európskej únie 5 800 kWh, v Latinskej Amerike len 1 500 kWh, v Ázii (okrem Japonska) 600 kWh a v Afrike iba 500 kWh. Spotreba elektrickej energie do značnej miery závisí od ekonomického rozvoja zeme.

detail
detail