Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Špeciálne elektrárne

Špeciálne elektrárne označujeme tiež ako nekonvenčné elektrárne. Môžeme sem zaradiť geotermálne elektrárne, veterné elektrárne, slnečné elektrárne, elektrárne s generátormi MHD, elektrárne s elektrochemickými palivovými článkami a perspektívne aj elektrárne s termojadrovým reaktorom.

detail
detail