Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Termojadrový reaktor

Termojadrový reaktor je termojadrové zariadenie, ktoré bude využívať riadenú termojadrovú reakciu (fúziu – zlučovanie jadier atómov) za predpokladu praktického využitia získanej energie. Toto zariadenie je ešte stále len v štádiu výskumu a vývoja (pozri heslá Tokamak a Stelarátor). Ak sa podarí doviesť ho až k úspešnému priemyselnému využitiu, bude tým na dlhý čas vyriešená energetická otázka ľudstva. Pri konštrukcii termojadrového reaktora je nutné vyriešiť dlhodobú stabilitu plazmy, premenu získanej kinetickej energie produktov reakcie na využiteľnú elektrickú energiu a vyvinúť materiály schopné odolať kombinovanému pôsobeniu teploty, tlaku a neutrónového žiarenia.

detail
detail