Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Turbínová prevádzka

Turbínovou prevádzkou nazývame činnosť turbínového agregátu, pri ktorom je tento poháňaný pracovnou látkou (voda, para, plyn) a vykonáva mechanickú prácu. Niektoré turbínové agregáty (napríklad v prečerpávacích vodných elektrárňach) môžu byť konštruované tak, aby mohli pracovať v turbínovej i čerpadlovej prevádzke.

detail
detail