Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Plyn

Plyn je, rovnako ako kvapalina, látka líšiaca sa od pevných látok možnosťou vzájomného voľného posúvania molekúl. S kvapalinou má ďalej plyn spoločnú premenlivosť tvaru pri stálom objeme, ale líši sa od nej rozpínavosťou a ľahkou stlačiteľnosťou.

Vo fyzike sa často používa pojem ideálny plyn, t.j. plyn zložený z veľkého počtu veľmi malých guľovitých častíc s rovnakou hmotnosťou, dokonale pružných a hladkých, bez vzájomného pôsobenia, s výnimkou zrážok. Ideálny plyn sa riadi stavovou rovnicou p . V = n . R . T (p – tlak, V – objem, n – látkové množstvo, R – plynová konštanta, T – termodynamická teplota). V reálnom plyne sa predpokladá vzájomné pôsobenie medzi molekulami.

detail
detail