Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Paroplynový cyklus

V paroplynovom cykle sa na zvýšenie účinnosti parného cyklu využívajú spaliny obvykle zo spaľovacích turbín. Pre účinnosť tepelných cyklov platí, že je tým vyššia, čím je vyššia stredná teplota, pri ktorej privádzame teplo do obehu, a čím je nižšia stredná teplota, pri ktorej teplo z obehu odvádzame. Účinnosť tepelného cyklu môžeme zvýšiť spojením parného a plynového cyklu s využitím ich špecifických vlastností. Samotný výraz „paroplynový cyklus“ je vlastne zjednodušený, pretože z termodynamického hľadiska ide o dva obehy: parný a plynový.

História:
Prvý pokus o realizáciu paroplynového zariadenia je prisudzovaný ruskému námornému dôstojníkovi P. D. Kuzminskému, ktorý v rokoch 1892 až 1900 postavil prvé paroplynové zariadenie na pohon lodí. Spaľovacia komora, v ktorej sa spaľoval kerosín, bola intenzívne chladená vodou s tlakom asi 5 MPa. Po zaškrtení ohriatej vody sa vzniknutá para miešala so spalinami a táto zmes bola vedená do turbíny. Pridávaním pary do spalín sledoval Kuzminskij zvýšenie hmotnostného prietoku turbínou, a tým aj zvýšenie jej výkonu vzhľadom k príkonu kompresora. To bola z hľadiska dosiahnutia prebytku výkonu v spaľovacej turbíne pri vtedajšej úrovni znalostí z oblasti konštrukcie turbín a kompresorov, zásadná otázka. Pridávaním vodnej pary do spalín sa mala súčasne znížiť teplota spalín pred turbínou vzhľadom na vtedy dosiahnuteľnú žiaruvzdornosť materiálov. Účinnosť zariadenia bola malá – asi 3 %.

detail
detail