Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Prílivová vodná elektráreň

Vzájomným gravitačným pôsobením Zeme, Mesiaca a Slnka dochádza k periodickej zmene výšky hladiny morí, ktorú nazývame príliv a odliv. Ekonomické využitie energie prílivu a odlivu vyžaduje vhodný tvar pobrežia a aspoň šesťmetrový rozdiel hladín. Prvá moderná prílivová elektráreň bola uvedená do prevádzky v ústí rieky Rance v Bretani vo Francúzsku, a to už v roku 1967. Elektráreň pracuje ročne 2 200 hodín a dodáva do siete 540 GWh elektrickej energie ročne.    

Parametre prílivovej elektrárne Rance.

Maximálny inštalovaný výkon: 240 MW
Priemerný výkon: 60 MW
Dĺžka priehradnej hrádze: 750 m
Výška prílivovej vlny: 8,4 m
Turbíny: 24 Kaplanových turbín s vodorovnou osou
detail
detail