Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Protón

Protón je elementárna častica s kladným elektrickým jednotkovým nábojom. Častica je 1 836-krát ťažšia ako elektrón.

detail
detail