Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Prenosová sústava

Tvorí cestu na prenos elektrickej energie z elektrární do veľkých elektrických staníc alebo uzlov spravidla vyššieho napätia. U nás je prenosová sústava tvorená sieťami 400 a 220 kV. 

Prevádzkovateľom prenosovej sústavy v Slovenskej republike je Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

detail
detail