Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Parný cyklus

Tepelný obeh premeny tepla na mechanickú energiu, s ktorým pracujú parné elektrárne. Skladá sa z izobarického ohrevu vody na teplotu varu, vyparovania vody, ohrevu pary na pracovnú teplotu a expanzie pary v turbíne. Obeh je ukončený kondenzáciou pary na vodu.

Parný obeh bloku elektrárne 200 MW.

Pracovný tlak 16,5 MPa
Teplota sýtosti (varu) 350 °C
Teplota pary na vstupe do turbíny 565 °C
Voda za kondenzátorom - tlak 4 kPa, teplota: 29 °C
Termická účinnosť cyklu 38
detail
detail