Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Prečerpávacia elektráreň Čierny Váh

Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh je situovaná v dolnej časti údolia rieky Čierny Váh, cca 10 km nad sútokom s Bielym Váhom nad osadou Svarín pri Liptovskom Hrádku. Je to najväčšia prečerpávacia elektráreň na Slovensku. Na svoje fungovanie využíva v čerpadlovej prevádzke prebytok elektrickej energie, spravidla v nočných hodinách. V turbínovej prevádzke potom elektrickú energiu v čase jej najväčšej spotreby vyrába. Akumulačný obsah hornej nádrže stačí na šesť hodín prevádzky elektrárne a je možné ju naplniť za osem hodín. Elektráreň je úplne automatizovaná a diaľkovo ovládaná.

Prečerpávacia elektráreň Čierny Váh.

Uvedenie do prevádzky: 1980 – 1983
Vodné nádrže: – horná nádrž je umiestnená vo výške 1 160 m n. m., obsah 3,7 mil. m3, priemer prívodných potrubí 3,8 m
– dolná nádrž je umiestnená vo výške 733 m n. m., obsah 3,7 mil. m3
Typy turbín: Francisova (6 x 122,4 MW),
Kaplanova (1 x 0,76 MW)
Spád: 428 – 391 m
Prietok: 30 m3/h
Priemerná ročná výroba elektrickej energie: 128,5 GWh
detail
detail