Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Plášť kotla

Dôležitým parametrom každého energetického zariadenia sú tepelné straty. V prípade parného kotla sa tieto straty znižujú izolačnou vrstvou z troskovej vaty, čadičovej vlny alebo iného žiaruvzdorného izolačného materiálu. Táto izolácia je z vonkajšej strany zakrytá zaplechovaním. Plechový plášť kotla chráni izoláciu pred poškodením a súčasne zabraňuje vnikaniu falošného vzduchu do ohniska škárami a trhlinami v obmurovke.

detail
detail