Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Plynovod

Plynovodmi sa dopravuje zemný plyn z miesta jeho ťažby na miesto jeho spotreby. Plynovody sú vedené ako po povrchu zeme, tak aj pod hladinou mora. Prietok zemného plynu rýchlosťou až 80 km/h, potrubím s vnútorným priemerom až 122 cm zaisťujú kompresory sústredené v staniciach pozdĺž trás plynovodov. Po privedení zemného plynu na miesto spotreby sa plyn čistí, potom sa uskladňuje v podzemných zásobníkoch a v špeciálnych nádržiach. 

Doprava zemného plynu v Európe a do Európy je zabezpečovaná plynovodmi, ktorých celková dĺžka už prekročila 430 000 km. Celosvetovo je v prevádzke už viac ako 1 250 000 km vysokotlakových plynovodov (údaje nezaratávajú regionálne a mestské stredno a nízkotlakové siete). Najväčšiu časť európskych vysokotlakových plynovodov vlastní Rusko s dĺžkou asi 215 000 km. Najdlhší ruský aj európsky plynovod – tranzitný plynovod – privádza plyn do strednej a západnej Európy, ktorá tým získava strategicky význam. Narastajúca ťažba v nórskom a britskom sektore Severného mora si vyžaduje stavbu stále nových podmorských plynovodov, vedúcich už teraz do Nórska, Veľkej Británie, Dánska, nemeckého Emdenu a belgického Zeebrugge. Iný podmorský plynovod privádza saharský zemný plyn cez Sicíliu do Ríma a Janova. Ďalší plynovod dodáva ten istý plyn cez Maroko a Gibraltar do Španielska.

detail
detail